POLITYKA PRYWATNOŚCI W ARFOS.PL

Wprowadzenie i Podsumowanie

Arfos.pl („Arfos” lub „my”) ceni Twoją prywatność. Niniejsza polityka zawiera informacje o Twoich prawach i o tym, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które można powiązać z Tobą jako osobą prywatną, na przykład imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Oto w skrócie powody, dla których przetwarzamy Twoje dane:

 • W zakresie niezbędnym do obsługi Twojego zamówienia i dostarczenia towarów
 • W celu przekazywania Ci ofert i inspiracji, w formie newsletterów i wiadomości SMS a także w drodze marketingu ukierunkowanego w mediach społecznościowych oraz poprzez inne media internetowe i nieinternetowe.
 • W celu zapewnienia komunikacji i możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania.
 • Aby móc poprosić Cię o opinię o Desenio oraz Twoje wrażenia dotyczące obsługi
 • Aby móc Ci przypomnieć o zapomnianej zawartości koszyka i udostępnić narzędzie do tworzenia kolaży na ścianę z obrazami.
 • Aby móc stworzyć i utrzymywać konto klienta (wraz z takimi elementami, jak ulubione produkty).
 • Aby spełnić wymogi obowiązującego prawa (na przykład prawa konsumenckiego lub prawa o rachunkowości).

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługują Ci pewne prawa. Na przykład zawsze masz prawo nie zgodzić się na marketing. Możesz także przeczytać, w jaki sposób możesz wpływać na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe — jakie prawa Ci przysługują.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasze szczegółowe objaśnienia poniżej. Poniżej znajdziesz więcej informacji o tym, w jaki sposób i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiada firma Artur Szostek Arfos zarejestrowana w Polsce pod numerem 6282163100. Pamiętaj, że także nasi dostawcy usług płatności przetwarzają dane osobowe uzyskane przez naszą stronę internetową w momencie zakupu i niezależnie od nas ponoszą odpowiedzialność za ich przetwarzanie.

Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres biuro@arfos.pl lub zadzwoń pod numer +48 725 275 865. Nasz adres pocztowy to: Artur Szostek Arfos ul. B. Prusa 1, 32-566 Alwernia .

KTO MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe są przede wszystkim przetwarzane przez firmę Arfos. Nigdy nie sprzedamy Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach udostępniamy Twoje dane osobowe w celu efektywnego i dobrego wypełnienia naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie:

 • Abyśmy mogli otrzymać od Ciebie płatność, nasi dostawcy obsługujący płatności uzyskają dostęp do Twoich danych osobowych.
 • Aby dostarczyć towary pod Twój adres domowy lub do agencji pocztowej i w celu obsługi ewentualnych zwrotów, udostępniamy Twoje dane osobowe przewoźnikowi
 • W celu uzyskania Twojej opinii i opublikowania jej na naszej stronie internetowej udostępniamy Twoje dane osobowe dostawcy rozwiązań technicznych do pozyskiwania i publikowania takich opinii.
 • Jeżeli znajomy poleci nam Ciebie, udostępnimy zakodowany identyfikator (text-ID) Twojego adresu e-mail dostawcy, który zapewnia nam możliwość polecania przez znajomych. Dzieje się tak, abyśmy wiedzieli, czy zapłacić dostawcy tej usługi za polecenie nowego klienta, czy nie. Pamiętaj jednak, że ten dostawca nie jest w stanie przekonwertować identyfikatora text-ID w taki sposób, by uzyskać dostęp do Twojego adresu e-mail.
 • W celu oferowania odpowiednich produktów i jak najlepszego dostosowania naszej strony internetowej udostępniamy Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług marketingowych, w tym firmie Google i Facebook.
 • Udostępnimy Twoje dane osobowe naszym dostawcom usług IT, którzy w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe jako podmioty przetwarzające dane osobowe pomagające nam w kwestiach informatycznych.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym, komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

PLIKI COOKIE

Więcej informacji o naszych zasadach dotyczących plików cookie można znaleźć tutaj.

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ WPŁYNĄĆ NA TO, JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Zgodnie z ustawą o ochronie danych masz różne prawa określające sposób, w jaki możesz wpływać na to, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe. Przeczytaj więcej poniżej. .

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY I DO SPRZECIWIENIA SIĘ PRZETWARZANIU DANYCH

Masz prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, częściowo lub w całości. Wycofanie zgody będzie obowiązywać od momentu powiadomienia nas o tym.

Masz prawo sprzeciwić się temu, byśmy przetwarzali Twoje dane osobowe. Zawsze możesz nie zgodzić się na otrzymywanie od nas ofert marketingowych, na przykład newsletterów.

Prawo do sprzeciwu z zasady ma zastosowanie, kiedy przetwarzanie danych wynika z równowagi uzasadnionych interesów. Więcej informacji na temat tego, co to oznacza, znajdziesz w tabelach poniżej. Jednak w niektórych przypadkach prawo do sprzeciwu nie istnieje (na przykład z uwagi na to, że musimy przechowywać Twoje dane osobowe). Jeżeli potrafimy wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania danych, przeważające nad Twoim interesem i podstawowymi prawami lub jeżeli przetwarzamy dane w celu ustalenia, wystosowania roszczeń lub obrony przed nimi, nie masz prawa sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych.

PRAWO DOSTĘPU

Masz prawo uzyskać potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i otrzymać kopię danych osobowych, które przetwarzamy.

PRAWO DO SPROSTOWANIA

Masz prawo do sprostowania swoich danych osobowych lub zwrócić się do nas o uzupełnienie danych niekompletnych

PRAWO DO USUNIĘCIA („PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”) I OGRANICZENIE PRZETWARZANIA

W niektórych okolicznościach masz prawo zażądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych. Może tak się zdarzyć na przykład w przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celu, w jakim były zebrane lub przetwarzane w inny sposób albo gdy wycofasz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie i kiedy nie ma już podstaw prawnych do dalszego przetwarzania.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Zawsze masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Możesz to zrobić szczególnie w państwie członkowskim Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym znajduje się zwykłe miejsce Twojego pobytu, Twoje miejsce pracy lub w którym zaszło domniemane naruszenie odpowiednich przepisów o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Szwecji jest Szwedzki Organ Ochrony Danych Osobowych. Prawo to nie narusza żadnych innych administracyjnych ani sądowych środków odwoławczych.

W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Naszym celem jest zachowanie jak największej przejrzystości w zakresie sposobu i powodów przetwarzania Twoich danych osobowych. W tabeli znajdziesz bardziej szczegółowe informacje o tym, dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe (cele przetwarzania), jakie dane osobowe przetwarzamy, jakie podstawy prawne umożliwiają nam przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe w odniesieniu do każdego z celów. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które zostaną nam podane.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZED DOKONANIEM ZAKUPU

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, abyśmy mogli zapisać stworzony przez Ciebie zestaw obrazów na ścianę i otrzymać od Ciebie informację zwrotną. Jeżeli nie podasz nam danych osobowych w tym celu, nie będziemy mogli świadczyć Ci usług ani odpowiedzieć na Twoje pytania.

PRZETWARZANIE DANYCH KONIECZNE DO REALIZACJI ZAKUPU I UMOWY ITP

Musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby móc zrealizować Twoje zamówienia, na przykład dostarczyć Ci towar. Musimy również przetwarzać Twoje dane osobowe, aby spełnić wymogi prawne i inne, na przykład wymóg przechowywania danych wynikający z prawa o rachunkowości oraz przepisów o ochronie praw konsumenta. Jeżeli nie udostępnisz nam swoich danych osobowych do tych celów, nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Pamiętaj, że również nasz dostawca/nasi dostawcy usług płatności przetwarza(-ją) dane osobowe w celu obsługi Twojej płatności za zamówienie. Firma świadcząca/Firmy świadczące dla nas usługi płatności jest/są niezależnie odpowiedzialna(-e) za takie przetwarzanie danych. Firma świadcząca/Firmy świadczące dla nas usługi płatności umożliwia(-ją) Ci również wybór prostszej metody zakupu poprzez automatyczne uzupełnianie Twoich danych osobowych lub ich zapamiętanie na Twoim urządzeniu

PRZETWARZANIE DANYCH W CELU ZARZĄDZANIA KONTEM KLIENTA

W celu zarządzania Twoim kontem klienta przetwarzamy Twoje dane osobowe dla realizacji zawartej z Tobą umowy. Jeżeli nie podasz nam danych osobowych w tym celu, nie będziemy mogli zapewnić Ci konta klienta.

W JAKI SPOSÓB OCENIAMY RÓWNOWAGĘ INTERESÓW, KIEDY PODSTAWĄ PRAWNĄ DO PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH JEST NASZ UZASADNIONY INTERES?

W niektórych sytuacjach firma Desenio przetwarza Twoje dane osobowe jako podstawę prawną uznając swój uzasadniony interes. Oceniając podstawę prawną, korzystamy z testu równowagi interesów, za pomocą którego ustalamy, że nasz uzasadniony interes wynikający z przetwarzania danych przeważa nad Twoim interesem i Twoim podstawowym prawem do nieprzetwarzania danych osobowych. W powyższych tabelach określiliśmy, na czym polega nasz uzasadniony interes. Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób przeprowadziliśmy ten test. Nasze dane kontaktowe zostały podane na początku niniejszej polityki prywatności.

ZREZYGNUJ Z SUBSKRYPCJI

Aby zrezygnować z prenumeraty naszego newslettera i innych wiadomości e-mail, napisz do nas z tego e-maila na biuro@arfos.pl wiadomość z tekstem „Rezygnuje z subskrypcji”